Seksueel misbruik bij kinderen en jongeren

Hulpverlenen aan jongeren en kinderen die seksueel misbruikt zijn is voor mij alleen niet haalbaar. Samenwerken met de ouders, naaste omgeving en school is daarom erg belangrijk. In de maand november gaat CHAMINA hier aandacht aan schenken….U kunt een anonieme mail sturen naar mijn mail adres die op de site staat vermeld. Of anders contact opnemen met Hulpline Seksueel misbruik. HET LIJKT EEN GROTE STAP EN DAT IS HET OOK, ALLEEN DE VERDERE STAPPEN DOEN WE SAMEN..