Class A

Counselling

Counselling is een vorm van psychosociale hulpverlening en heeft veel raakvlakken met de gesprekken gevoerd met vrienden: het signaleren van problemen, zoeken naar een oplossing en ondersteunen. Verschil is dat Counsellors zich deskundig opstellen en o.a. geen pasklare oplossingen aandragen tijdens de gesprekken. Wij werken samen aan een oplossing.

Counselling verloopt in fasen. Voordat we komen tot een Counsellingrelatie het volgende:

Aanmelding:

Door ervaringen en kennis van psychopathologie kan het mogelijk zijn dat Chamina bij de aanmelding tot de conclusie komt dat zij niet de hulp kan bieden die bij de hulpvraag past. Dit kan het geval zijn als specialistische hulp noodzakelijk is. Er wordt in dat geval geholpen bij het zoeken naar en indien gewenst contact leggen met passende hulpverlening.

Aanmelding kan hier

Intake:

Intake is aftasten. Hoe reageren we op elkaar? Mocht er een click zijn dan gaan we verder met het uitwisselen van informatie zoals geheimhouding, ethische codes, hulpvraag en tarieven. We gaan dan over tot een Counsellingrelatie.

Counsellingrelatie 

De Counsellingrelatie is het samenwerken aan de hulpvraag. Deze samenwerking verloopt in een aantal fases en sub-fases. De jeugdige wordt ondersteund in het inzicht krijgen van de onprettige situatie waarin hij zich bevindt om vervolgens  zelf de regie te nemen tijdens het verdere hulpverleningstraject.