Blog: Chamina verteld..

Peuteren en kleuteren volgens het boek Plan B.

Jongeren gingen voelen hoe het ook weer was om klein te zijn. Ze schoven in de stoeltjes van de toekomstige mini-mensjes. De plek waar peuteren en kleuteren volgens het boek Plan B zal worden gerealiseerd. 

Class a

Schoolcounselling in Class a                 Opening Class a, verlengde van Chamina Counselling & Begeleiding.   Van kinderen op de lagere school wordt verwacht dat ze het aangeboden onderwijsmateriaal beheersen....

Reanimatie kinderen en baby’s

Reanimatie kinderen en baby’s

EHBO bij kinderen is noodzakelijk als je werkt met kinderen. Voor de opening van Class a ook verplicht. Pleisters plakken ging mij goed af. Echter bij kinderen en baby’s moest ik wel een paar keer slikken. Spannend moment. Blij met mijn kennis, hoop alleen dat ik het...

Auditief en Visueel Marlies Ijntema Logopedist

Gedragsproblemen bij auditieve verwerkingsproblemen/ taalproblematiek In toenemende mate worden er bij basisschoolkinderen auditieve verwerkingsproblemen en daarmee samenhangende spraak/taalproblemen geconstateerd. Het betreft kinderen die veel meer visueel dan...

Ons kind overkomt dit niet !!

We hoeven de krant maar te openen en we lezen weer verschrikkelijke gebeurtenissen over pesten en de gevolgen daarvan. Wie kent niet iemand die gepest is? Of te maken heeft gehad met misbruik, of drugs? Onze kinderen kunnen kwetsbaar zijn in een maatschappij waar zij...

KERSTGROET

"HET VERVELENDE VAN HET VERLEDEN MAG U ONTHOUDEN MAAR HET MOOIE VAN DE TOEKOMST MOET U ZIEN" Chamina Praktijk voor Counselling en Begeleiding wenst u een warme kerst en een gelukkig nieuw jaar.

Seksueel misbruik bij kinderen en jongeren

Hulpverlenen aan jongeren en kinderen die seksueel misbruikt zijn is voor mij alleen niet haalbaar. Samenwerken met de ouders, naaste omgeving en school is daarom erg belangrijk. In de maand november gaat CHAMINA hier aandacht aan schenken....U kunt een anonieme mail...

Het mag gezegd worden: beperkingen en Wietske Hoekstra

Wat is er zoal nodig om te werken met mensen met een beperking behalve het ene papiertje behalen..Wietske Hoekstra werkzaam bij Middelsehiem in Leeuwarden op de afdeling crea heeft naar mijn mening alles wat nodig is. Ik heb met Wietske mogen samenwerken en heb...