Trainingen

Chamina biedt kinderen en jong volwassenen, door middel van  trainingen, de volgende mogelijkheden: vergroten van zelfvertrouwen en draagkracht, gerichter kunnen kiezen, beter contact met jezelf en anderen. Deze vaardigheden zijn noodzakelijk voor een gezondere levensloop. Trainingen zijn op maat.

 

Opvallend is dat zowel ouders, school en de maatschappij veel van de jongeren vraagt. Dit gebeurt vrijwel onbewust, maar kan destructieve gevolgen hebben.

Chamina biedt hulp aan kinderen in de leeftijdscategorie van 2 tot 23 jaar, met of zonder een beperking. Tijdens het trainen van de kleintjes maak ik gebruik van het “blij blij plekje” of “niets”. Deze twee termen heb ik geïntegreerd in de gesprekken, zodat ik vrij jonge kinderen beter kan bereiken en begeleiden.

Voor en tijdens het begeleiden en of trainingen wordt er gekeken naar het niveau om vanuit dat punt de draagkracht te bepalen. Dit om “overvragen” te voorkomen en passende begeleiding te kunnen bieden.

Doelgroep
Door de ruime ervaring is bieden van coping trainingen aan de volgende doelgroep:

– Jongeren die in aanmerking zijn geweest met justitie. Er worden preventieve plannen opgesteld ter voorkoming van recidive, ter ondersteuning van de door de rechter opgestelde maatregel. Het gaat hier om begeleiding naast de hulp van de Reclassering.

– Slachtoffers van “loverboys” en seksueel misbruik.
– Jongeren met langdurige psychische beperkingen.
– Autisme en aanverwante stoornissen.
– Stress, post-traumatische stress.
– Depressie.
– Pesten en gepest worden.
– Hyperventilatie en paniekaanvallen.
– Sociaal en maatschappelijk isolement.

Voorwaarde voor bovenstaande hulpverlening is dat hulp pas geboden wordt vanuit Chamina als er eerst hulp is gezocht bij de huisarts, Psycholoog of Psychiater. Chamina kan ondersteuning bieden in het vinden van coping strategieën voor het vergemakkelijken van de levensloop.

Omgeving kan de reden zijn dat de jongere op een andere spoor terecht komt. Het gezin en school wordt dan bij de begeleiding betrokken. Chamina kan hulp bieden naast de Systeemtherapeut:
– Aanbrengen van structuur binnen de thuissituatie.
– Bewaken en zorg dragen voor de communicatielijnen tussen school-ouders-leerlingen en andere externen.