Ons kind overkomt dit niet !!

We hoeven de krant maar te openen en we lezen weer verschrikkelijke gebeurtenissen over pesten en de gevolgen daarvan. Wie kent niet iemand die gepest is? Of te maken heeft gehad met misbruik, of drugs?

Onze kinderen kunnen kwetsbaar zijn in een maatschappij waar zij te maken krijgen met negatieve invloeden. De vraag is of onze kinderen hier mee kunnen omgaan.

Wij zijn met dit project begonnen omdat uit onze werkervaring blijkt dat het kind op de lagere school al last had van genoemde uiteenlopende en niet zichtbare problematiek. Vanaf de lagere school kunnen kinderen hier mee leren omgaan, als de juiste ondersteuning wordt geboden, vanuit ouders, school, maar ook medeleerlingen.

Het project  “Ons kind overkomt dit niet !!” zorgt ervoor dat onze kinderen zich zodanig ontwikkelen en leren omgaan met deze negatieve invloeden waar ze mee te maken krijgen. Binnen dit project wordt ondersteuning geboden door middel van voorlichting, waardoor we kennis en inzicht krijgen in de ontwikkeling van onze kinderen. Daarnaast zetten wij in op professionele begeleiding voor kinderen, ouders en docenten.

Omdat elk kind uniek is, bieden wij professionele en gerichte ondersteuning op maat. Wij zijn dan ook gespecialiseerd op het gebied van “moeilijk” opvoedbare kinderen of kinderen die vallen binnen het autistisch spectrum met bijvoorbeeld ADHD of ADD.

Mocht u geïnteresseerd zijn of wilt u hier iets meer over weten, neem dan via de mail contact met ons op.

Yudi Hoekstra
info@mfcoaching.nl
www.mfcoaching.nl

Maria M. Leverock
info@chamina-counselling.nl
www.chamina-counselling.nl